ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อเพื่อจับฉลากเลือกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้ห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP (Education Hub) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้ห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP (Education Hub) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ตารางสอบและข้อปฏิบัติ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
(แก้ไขเพิ่มเติม)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP (Education Hub) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
(แก้ไขเพิ่มเติม)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP (Education Hub) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
(แก้ไขเพิ่มเติม)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
(แก้ไขเพิ่มเติม)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP (Education Hub) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ Science – Mathematics Bilingual Program: SMBP (Education Hub) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
เชิญชวนนักเรียนแข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์แนะแนวโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65