ภาพกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ
3 กันยายน 2565 นายรอมฎอน สันง๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปัณฑิตา ศีลประชาวงศ์ (ติวเตอร์ปัณ) เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร การเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสอบแข่งขันในเวทีต่างๆ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,10:24   อ่าน 242 ครั้ง