ภาพกิจกรรม
พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
2 กันยายน 2565 นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม คณิตคิดเลขเร็ว กิจกรรมเกม 24 กิจกรรม Math Bingo และ กิจกรรมรูบิค เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดและส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,10:22   อ่าน 217 ครั้ง